875.jpg

 

 

 

 

 

Bệnh viện Phẫu thuật Thẩm mỹ - Thẩm mỹ Da liễu Oracle trong vài năm gần đây đã và đang có những bước tiến đàu tiên trong công cuộc thâm nhập thị trường Đông Nam Á giàu tiềm năng, mở đàu là thị trường Trung Quốc và Đài Loan.

 

Trung tuần tháng Sáu, cụ thể là từ ngày 25 dến ngày 27 vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Bệnh viện Phẫu thuật Thẩm mỹ và Da liễu Thẩm mỹ Oracle đã diễn ra lễ ký kết với Bệnh viện Thẩm mỹ Sài Gòn- Thành phố Hồ Chí Minh,có những bước tiến đầu tiên vào thị trường Việt Nam. Qua đó, sự kết hợp của Bệnh viện Da liễu thẩm mỹ - Phẫu thuật Thẩm mỹ số 1 Hàn Quốc và Bệnh viện Phẫu thuật Thẩm mỹ lớn nhất tại Việt Nam hiện đang dành được nhiều sự quan tâm của chính quyền và người dân Việt Nam.

 

Thông qua lễ ký kết này, Tập đoàn Phẫu thuật Thẩm mỹ - Thẩm mỹ Da liễu Oracle dự tính sẽ kết hợp cũng Bệnh viện Thẩm mỹ Sài Gòn mở khoa Da liễu thẩm mỹ tại Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Sài Gòn trong tháng 10 tới đây.