876.jpg

 

 

Bệnh viên Thẩm mỹ Da liễu Oracle đã được đề cử giải thưởng “Bệnh viện có chất lượng phục vụ khách hàng tốt nhất 2012”.

 

Từ ngày 11 tháng Tư năm 2012 trên toàn lành thổ Hàn Quốc, Hiệp hội thẩm định chất lượng hàng hóa Hàn Quốc kết hợp với Hiệp hội an toàn người tiêu dùng Hàn Quốc đã thông qua đối tượng điều tra là công dân Hàn Quốc trên 20 tuổi (15623 người) điều tra rộng khắp trên hơn 20 lĩnh vực, 176 chuyên ngành, 879 sản phẩm trên các lĩnh vực dịch vụ về mức độ nhận biết về sản phẩm, doanh số bán hàng, doanh số kinh doanh, chất lượng sản phẩm,vv..v

 

Theo điều tra trên trong các bệnh viện về Phẫu thuật Thẩm mỹ- Thẩm mỹ Da liễu uy tín trên toàn quốc, Bệnh viện Oracle đã vinh dự nhân được vị trí số 1 cho “Bệnh viện có chất lượng phục vụ khách hàng tốt nhất”.

 

Theo đó Bệnh viện Phẫu thuật Thẩm mỹ - Thẩm mỹ Da liễu Oracle đã được công nhận là Bệnh viện Phẫu thuật Thẩm mỹ - Thẩm mỹ Da liễu An toàn, hiệu quả và uy tín nhất đối với khách hàng trong nước cũng như khách hàng quốc tế.